Угода користувача

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

(надалі – Договір публічної оферти/Договір)

Цей Договір є публічним договором - Договором  публічної оферти, між  інтернет-магазином, сайт (-и) якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://energyhub.shop ;(надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Цей Договір носить характер публічної оферти на території України, є еквівалентом «усної угоди» і

відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Умови даного Договору регулюються взаємовідносинами Продавця і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України "Про захист прав споживачів" №1023 - XII від 12 травня 1991 року, Цивільного кодексу України № 435-IVI від 16.91.2003, Закону України "Про електрону комерцію" № 675 - VIII від 03.09. 2015.

При укладанні Договору за цією Офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід'ємною частиною Договору.

Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Акція  - спеціальна пропозиція Продавця, щодо придбання товару за зміненою ціною та/або умовами, що триває протягом певного проміжку часу, встановлений та вказаний Продавцем. Умови проведення акції зазначаються на сайтах Продавця « https://energyhub.shop» та в додатках цього Договору.

1.1.2. Акційний контент, акційний товар — контент/товар, що може бути доступний для завантаження/придбання за акційною ціною протягом певного проміжку часу про що буде поінформовано у відповідному розділі на сайті.

1.1.3. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «Energy Hub»,  розміщений на веб-сайті:  https://energyhub.shop

1.1.4. Товар – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині (-ах) Продавця. Товари, представлені на сайті Продавця через фото-зразки та текстові описи, є власністю Продавця. Вся інформація та фото на сайті, а також сайт в цілому захищені законом про авторське право.

1.1.5. Інтернет-магазин – сайт (-и) Продавця ( https://energyhub.shop ), де Покупець дистанційно ознайомлюється із запропонованими Продавцем описами та фотознімками Товару за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром.

1.1.6. Відвідувач сайту – особа, яка відвідала хоча б одну сторінку сайту Продавця .

1.1.7. . Користувач сайту – фізична особа, Відвідувач сайту, який при підтвердженні здійснення

замовлення прийняв умови договору публічної оферти на сайті  https://energyhub.shop та підтвердив, що він є дієздатним громадянином, який досягнув 18 років.

1.1.8. Покупець на сайті  – Користувач сайту, що підтвердив та оплатив Замовлення на сайті Продавця  https://energyhub.shop отримав Товар та прийняв в повному обсязі без виключень умови цього Договору.

1.1.9. Замовлення товару чи Підтвердження замовлення – рішення Покупця придбати Товар через Інтернет-магазин Продавця на умовах, що передбачені у цьому Договорі.

1.1.10. Персональні дані – будь-яка інформація, яку вносить про себе на сайт Покупець для здійснення замовлення Товару.

1.1.11. Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин.

1.1.12. Перевізник – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка прийняла на себе за Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем, та зобов’язалася видати Товар Покупцю.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Продавець оприлюднює цей Договір та усі Додатки до нього на своєму сайті для приєднання до нього фізичних та юридичних осіб. Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України), містить всі істотні умови організації продажу дистанційним способом через Інтернет-магазин Продавця.

2.2. Покупець беззаперечно приймає всі умови, що містяться в цьому Договорі в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень). Якщо Покупець є фізичною особою, він також надає Продавцю дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомили (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2.3.  Цей Договір може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Користувача / Покупця. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її опублікування на сайті.

Для Покупців, які вже здійснили замовлення, є чинна та редакція Договору, яка діяла на момент підтвердження замовлення Покупцем. Покупець має змогу ознайомитися на сайтах Продавця  https://energyhub.shop  з усіма редакціями Договору та періодами, протягом яких вони діяли.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Інформація про Товар:

Товар представлений на сайті Інтернет-магазину через фото-зразки;

Товар може відрізнятися від фото-зразків, але обов'язково буде відповідати характеристикам обраної позиції;

кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією-ціною й описом товару;

на прохання Покупця менеджер Продавця може надати (по телефону або за допомогою електронної

пошти) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення

про покупку Товару;

зазначена на сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку;

у разі зміни ціни Товару, замовленого Покупцем, менеджер Продавця із першою нагодою інформує

про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження

або анулювання замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем таке замовлення вважається

анульованим.

3.3. Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, в тому числі:

 - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в Інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, вказаному в розділі контактів

Інтернет-магазину.

4.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе таку інформацію:

П.І.Б.;

адресу доставки Товару;

контактний телефон;

електронну пошту.

4.3. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що:

 - на момент купівлі Товару йому виповнилось 18 років;

 - інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;

- надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію, пов’язану з діяльністю Продавця.

4.4. Строк формування замовлення зі сторони Продавця становить 1 (один) робочий день з моменту

подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

4.6. Після оформлення замовлення на сайті менеджер Продавця телефонує Покупцю, щоб підтвердити замовлення. Після відправлення замовлення Покупцеві надається інформація про номер накладної та орієнтовну дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення за адресою, вказаною Покупцем при оформленні замовлення. Менеджер, що обслуговує таке замовлення, може уточнити деталі замовлення, погодити / уточнити дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки замовлення.

4.7. Якщо Продавець або контактна особа Продавця не змогли зв'язатися з Покупцем протягом трьох

робочих днів з моменту здійснення замовлення, то таке замовлення буде вважатися анульованим

автоматично.

4.8. При неможливості підтвердження (виконання) замовлення Покупця менеджер Продавця зобов’язаний довести це до його відома по телефону або через електронну пошту.

4.9. Очікувана дата передачі замовлення в службу доставки може повідомлятися Покупцю менеджером Продавця за допомогою телефонного дзвінка. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

 4.10. Спілкування Користувача / Покупця з менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, незалежно від того, в якому вигляді та кому вони були адресовані. Менеджер Продавця може відмовити Покупцю у підтверджені замовлення, якщо останній використовує нецензурні слова, лайку, образливі вирази, а також погрози і шантаж.

 

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Ціна Товару на сторінках Інтернет-сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та/або одиницю виміру та є інформаційною. Сума замовлення складається з вартості замовлених Товарів. На сайті Продавця може бути встановлено обмеження стосовно мінімальної суми здійснення замовлення чи замовлення мінімальної кількості одиниць Товару. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються у

гривнях.

5.2. У разі помилкового зазначення на сайті Продавцем ціни Товару, замовленого Покупцем, Продавець при підтвердженні замовлення інформує про це Покупця або анульовує замовлення.

5.3. Ціна Товару на сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на підтверджене Продавцем чи оплачене замовлення Покупця зміні не підлягає.

5.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем будь-яким із способів, запропонованих Продавцем при

оформленні замовлення, детальна інформація про які знаходиться на сайті Продавця.

5.5. Покупець може оплатити замовлення такими способами (перелік не є вичерпний):

-за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку;

-за допомогою системи LiqPay;

-в момент отримання замовлення у представника кур’єрської служби;

-в момент отримання замовлення на відділенні кур’єрської служби доставки.

5.6. При оплаті замовлень на сайті Продавця за допомогою платіжних карт всі операції з ними здійснюються на захищеній платіжної сторінці банку ecommerce.liqpay.com, на якій потрібно ввести дані платіжної карти. Система електронних платежів LiqPay реалізована на найсучаснішому стандарті безпеки 3D Secure, який забезпечує максимальну безпеку при здійсненні платежів в інтернет-магазині Продавця.

5.7. Покупець може оплатити замовлення в момент його отримання виключно у випадках

наявності такого Товару на складі Продавця. Товари під замовлення відвантажуються Покупцю за умови їхньої 100 % попередньої оплати.

5.8.  Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазинах  https://energyhub.shop (далі - Розпродаж).

При цьому Продавець на веб-сайтах   https://energyhub.shop зазначених Інтернет-магазинів обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;

- тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродажу;

- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

 

5.9. Продавець має право запропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайтах:  https://energyhub.shop   Інтернет-магазину «Energy Hub» обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

 

6. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товару здійснюється службою експрес-доставки «Нова пошта», або іншою, яка вказана на сайті Продавця. Передача Товару Покупцеві здійснюється різними способами на вибір Покупця при заповненні заявки замовлення. Покупець також може самостійно забрати Товар зі складу Продавця.

6.2. Територія доставки Товарів, представлених на сайті, обмежена межами України та можливостями

служби доставки «Нова пошта» чи іншими перевізниками.

6.3. Затримки у доставці можливі, зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

6.4. Відправка Товару по Україні здійснюється у робочі дні на наступний день після здійснення замовлення. Замовлення, отримані в п’ятницю, можуть бути надіслані в понеділок. Відстежити рух відправлення можна по номеру відправлення (надається після відправлення автоматично) на офіційному сайті Нової Пошти або іншого перевізника. Терміни доставки 2-7 робочих днів за умови наявності Товару на складі.

6.5. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі Товару Продавцем перевізнику. Підтвердженням факту передачі Товару у

власність Покупця є товарно-транспортна накладна від перевізника. Шляхом проставлення Покупцем

підпису в документах служби доставки, він підтверджує, що Товар (замовлення) був отриманий ним у

належному стані та комплектності.

6.6. При доставці замовлення вручається Покупцеві або третій особі, зазначеній у замовленні як

одержувач.

6.7. При прийнятті замовлення Покупець (Одержувач) зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленому вигляду та комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до Товару, Покупець (Одержувач) підписується в документі служби доставки. Підпис у документах свідчить про те, що претензій до стану Товару Покупцем (Отримувачем) не заявлено та Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі в належному стані Товару Покупцю (Отримувачу).

6.8. У випадку виявлення недоліків у Товарі Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті

довільної форми або у формі, розробленої перевізником. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару або повернення коштів (за умови їх сплати), заповнивши при цьому Акт рекламації (фізична особа додатково заповнює Акт про видачу коштів при поверненні товарів за умови  здійснення попередньої оплати. Усі зразки документів для заповнення знаходяться на сайті Продавця).

6.9. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог, передбачених у п. 6.8. цього

Договору, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані та у повній комплектності.

6.10. Уточнити дату, час і, при необхідності, маршрут доставки можна у менеджера, який зв'язується з

Покупцем для підтвердження замовлення.

6.11. Покупець розуміє і погоджується, що здійснення доставки – це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві права вимагати доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару за допомогою виїзду до Покупця і не передбачає можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такий, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6.12. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем компанії-перевізнику самостійно, при отриманні Товару. Точна вартість доставки визначається компанією-перевізником і озвучується кур'єром компанії при доставці Товару Покупцю. При обранні Покупцем (фізичною особою) способу здійснення оплати при отриманні Товару (післяплата) у вартість Товару включається вартість транспортних витрат за доставку товару, при цьому Покупець додатково не сплачує за доставку Товару перевізнику.

6.13. Сторони дійшли згоди, що у випадку доставки Товару перевізником Продавець декларує в транспортних документах мінімальну страхову вартість Товару, якщо Покупець в письмовій формі

своєчасно не інформує Продавця про іншу бажану страхову вартість Товару.

 

7. ПОРЯДОК ОБМІНУ, ЗАМІНИ  ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

7.1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, не здатний забезпечити свої функціональні якості через істотного недоліку (з наявністю дефектів/браку).

7.2. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, якщо це не було обумовлено продавцем, вправі за своїм вибором заявити будь-який з нижчеперелічених вимог:

 • заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу) або на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 • пропорційного зменшення ціни;
 • безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем або третьою особою;
 • вправі відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар суми.

При поверненні технічно складного товару неналежної якості (перелік таких товарів затверджено Постановою Уряду від 10.11.2011 № 924 «Про затвердження переліку технічно складних товарів») Покупець має право вимагати:

 • заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу) або на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 • відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар суми.

7.3. Разом з цим, Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця або повернути його, якщо такий Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням за наявності таких умов:

- Товар повертається Продавцю протягом чотирнадцяти днів з моменту здійснення оплати

замовлення;

 • Товар жодного разу не був в експлуатації, не містить слідів використання і збережено його

товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушено цілісність пакування

як самого товару, так і комплектуючих до нього;

Товар не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний;

 • збережена повна комплектність проданого Товару;
 • Покупець має розрахунковий документ, що був йому виданий разом з проданим Товаром (для

фізичних осіб фіскальний чек, якщо його попередня видача була передбачена умовами покупки);

 • такий Товар був у наявності в Продавця на складі та не був спеціально замовлений для Покупця із-за кордону.

7.4 У разі, якщо Товар не відповідає умовам, зазначеним у п. 7.3. цього Договору, Продавець має право відмовити в обміні чи поверненні Товару, а також поверненні коштів.

 

* Зауважимо!! Якщо у Вас, як Покупця, який здійснює огляд Товару під час його отримання у відділенні перевізника “НОВА ПОШТА” відсутня впевненість в тому, що куплений товар Вам підходить за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром і тд. і т.п. - Ви не вправі  знімати з товару захисні плівки, етикетки, ярлики,  упаковку, пакети, стяжки від кабелів і все що входить в комплект товару, так як такий товар буде вважатись не повністю укомплектований (мова йтиме про порушення цілісності упаковки), а також не збереження всіх ярликів і заводського маркування стандартизованого іноземним заводом-виробником.

                                                                                                                                                         

7.4.1.Разом з цим Покупець, з метою уникнення розбіжностей та встановлення істинної причини повернення, вирішення питання якості або причин виникнення недоліків , про які заявлено покупцем  у АКТІ (ЗАЯВІ) ПРО ОБМІН/ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ,  надає згоду Інтернет-магазину на проведення незалежної діагностики Сервісним Центром  "EcoFlow Ukraine". Контакти Сервысного центру можна знайти на сторынці "Контакти" за посиланням https://energyhub.shop/kontakty/

7.4.2. Якщо в результаті діагностики буде встановлено, що заявлені причини повернення не відповідають дійсним, а також недоліки товару виникли з вини Покупця, то Покупець зобов’язаний відшкодувати Інтернет-магазину вартість такої діагностики, а також пов’язані з її проведенням витрати на транспортування і зберігання товару.

7.5. Транспортні витрати на доставку Товару при обміні чи поверненні такого Товару покладаються на

Покупця.

7.6. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає в продажу, Продавець повертає Покупцю кошти у розмірі вартості повернутого Товару, якщо такий Товар був попередньо оплачений. Продавець відшкодовує Покупцю вартість повернутого Товару в повному обсязі протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надходження Товару на склад Продавця та отримання належним чином оформленого та підписаного Покупцем АКТУ (ЗАЯВИ) ПРО ОБМІН/ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ.

7.7. Повернення грошових коштів за оплачений Товар здійснюється виключно особі, яка здійснювала

оплату за замовлення. Для переказу грошових коштів Покупцеві (фізичній особі) до зазначеного  вивще Акту (заяви)  необхідно долучити такі документи:

 • копію національного паспорта та ідентифікаційного коду;
 • оригінал фіскального чека (у випадку його видачі при продажу Товару);
 • квитанцію про оплату Товару, за який повертаються кошти.

У випадку, якщо Покупця неможливо ідентифікувати і Покупець не надав для повернення коштів усі

документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в поверненні

коштів.

7.8. Покупець не вправі відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості та якщо зазначений Товар був спеціально замовлений для Покупця із-зі кордону.

Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості та була замовлена із-за кордону для Покупця є позначка «Товар під замовлення», що розміщується на сайті Продавця біля опису Товару.

При підтвердженні купівлі Товарів під замовлення менеджер Продавця попереджає Покупця про неможливість повернення такого Товару, якщо він є належної якості.

 

8. ГАРАНТІЯ НА ТОВАР

8.1. Продавець здійснює гарантійну підтримку Товарів, несправність яких виникла з його вини або з вини виробника. Гарантія надається на термін від 2-х тижнів до 36 місяців в залежності від сервісної політики виробника.

8.2. Гарантія на Товар розповсюджується лише на території України.

8.3. Гарантія на продані Товари передбачає їх гарантійний ремонт або повну чи часткову заміну на

подібний або аналогічний Товар. Рішення щодо заміни на подібний за своїми характеристиками Товар

приймається за погодженням із Покупцем у випадку неможливості ремонту або заміни на аналогічний.

Якщо аналогічний Товар підібрати неможливо, то Продавець повертає Покупцю кошти, сплачені за такий Товар відповідно до процедури, передбаченої у цьому Договорі.

8.4. Для того, щоб отримати гарантійне обслуговування Товару Покупцю необхідно заповнити та надати Продавцю приймальну квитанцію/Акт приймання-передачі обладнання разом із несправним Товаром або Товаром, який містить істотні недоліки (з повною комплектацією та оригінальною коробкою)для подальшого проведення діагностики та можливого ремонту в Сервісному центрі  за адресою, що зазначена на сайті в розділі «Контакти», разом із такими документами:

 • документ, що підтверджує оплату (у випадку відсутності фіскального чеку);
 • фіскальний чек (у випадку його видачі при продажі Товару);
 •  копію паспорта та ідентифікаційного коду (якщо Покупцем є фізична особа).

8.6. Діагностика в сервісному центрі є платною послугою. Діагностика — це роботи з виявлення причин поломки обладнання, а також оцінки його технічного стану за допомогою спеціальних методів та засобів.

8.7 Сервісний центр не несе відповідальності за можливий прояв у техніці дефектів, не зазначених  Покупцем у Акті рекламації та під час проведення поверхневого зовнішнього огляду, можливої повної або часткової втрати працездатності обладнання або окремих його вузлів та блоків у процесі огляду;

8.8. У випадку можливості гарантійного ремонту або заміни, Продавець здійснює гарантійну заміну або ремонт Товару протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання товару та необхідних документів. В окремих випадках цей термін може становити 45 днів ( відповідно до п.9 ст.8, ч.1 ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» та п. 28 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 506.).

8.9. Гарантійні обов’язки Продавця обмежуються вартістю Товару на момент його продажу. Продавець не відшкодовує витрати, пов’язані з демонтажем пошкодженого Товару та встановленням нового.

Гарантійний термін на відремонтований або замінений Товар дорівнює терміну, який залишився до

закінчення першочергового гарантійного терміну на Товар.

8.10. Гарантія не надається та не поширюється:

- на Товари, пошкоджені Покупцем в результаті невірної експлуатації або недбалим поводженням;

- на Товари, що були встановлені з порушенням монтажних схем та з недотриманням монтажних

розмірів;

 • на звичайний знос або вичерпання ресурсу Товару;
 • на вихід з ладу через обставини непереборної сили та форс-мажорні обставини;
 • за наявності механічних або термічних пошкоджень чи деформацій;
 • у випадку попадання у Товар сторонніх предметів;
 • за наявності слідів стороннього втручання або виконання самостійного ремонту або

модифікацій;

 • за наявності електричних пошкоджень, викликаних невідповідністю мереж живлення,

телекомунікаційних мереж;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.11. Транспортні витрати на доставку Товару при зверненні в Сервісний Центр чи поверненні такого Товару споживачу покладаються на Замовника сервісних послуг.


9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Покупець зобов'язаний:

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця, та з умовами цього Договору перед підтвердженням замовлення на сайті;

б) самостійно оформити замовлення в Інтернет-магазині;

в) своєчасно оплатити та отримати Товар у перевізника на умовах цього Договору;

г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, які разом із ним повинен підписати співробітник перевізника;

д) дотримувати інших умов цього Договору.

2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.

3. Продавець зобов'язаний:

а)дотримуватися умов цього Договору;

б) передати Покупцеві Товар та усю необхідну технічну документацію на нього у власність на умовах, я визначаються у цьому Договорі;

в) забезпечити якість Товару відповідно до умов та стандартів, які до них висуваються, усувати виявлені Покупцем недоліки Товару.

4. Продавець має право:

а) отримувати оплату за поставлений Товар в терміни та відповідно до порядку, передбаченого цим Договором;

б) в односторонньому порядку призупинити продаж Товару за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У випадку обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п’яти 

Календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває

більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку,

письмово повідомивши про це іншу Сторону.

10.5. Продавець не несе відповідальності:

-  за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним Товарів, придбаних на сайті Продавця;

 • за змінений виробником зовнішній вигляд Товару, який був здійснений без відома Продавця;
 • за зміст і правдивість даних, що вносить Покупець при оформленні замовлення;
 • за затримки під час доставки замовлення, зважаючи на непередбачувані обставини, що могли

статися не з вини Продавця;

 • за будь-яке пошкодження Товару, яке могло виникнути під час доставки;
 • за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем у результаті помилкового розуміння

або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення /оплати замовлення, а також про порядок отримання та використання Товару;

за невідповідність Товару очікуванням Покупця та /або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцеві зі сторони Продавця, не можуть розглядатися як гарантії.

10.6. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві, внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, які зазначені в інструкції по експлуатації Товару, дій третіх осіб, або дій непереборної сили.

10.7. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно

шляхом переговорів.

 

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на своєму сайті. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також призупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

11.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

11.3. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення

замовлення є безкоштовним для Покупця.

11.4. Інтернет-магазин і послуги, що надає Продавець Покупцю на сайті можуть бути тимчасово частково/повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру на сайті. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або при потребі без попередження.

11.5. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення та підтвердження замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків

його дострокового розірвання.

11.6. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовому вигляді.

11.7. З приводу всіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, обидві Сторони керуються чинними нормами матеріального права України.

11.8. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність

інших положень.

11.9. У випадку, якщо між Сторонами буде укладений письмовий договір купівлі-продажу чи будь-який інший, то умови цього Договору до їхніх відносин застосовуватися не будуть.

11.10. У випадку виникнення розбіжностей чи спорів, що пов’язані з цим Договором, перевага надається його україномовному варіанту.

11.11. У випадку виникнення питань та претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Центру  бслуговування клієнтів Продавця за телефоном вказаним у розділі Контакти або по e-mail.

 

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «ЗІГЗАГ СОЛЮШНС»
Код за ЄДРПОУ 42799783
Юридична адреса: 02222, м.Київ, вул.Беретті,
буд.5-А, кв.201
Поштова адреса: Україна, Київ, 03067,
вул. Машинобудівна, 50-А
IBAN: UA473005280000026006455063999
АТ "ОТП Банк" м.Київ
МФО 300528
Є платником ПДВ
Телефон: +380 67 327 49 07